ROBUSTA- ARABICA

Được lựa chọn từ những hạt cà phê canh tác hữu cơ tại Cao Nguyên Bolaven Lào.

  • Thành phần: 50% Robusta-50% Arabica
  • Sàn: 90% trên sàn 18
  • Vùng trồng: Cao nguyên Bolaven Lào
  • Độ rang: Rang vừa
  • Độ ẩm: <5%
  • Hàm lượng Caffeine: >1%
  • Không sử dụng hương liệu màu và chất bảo quản.
 
Đang cập nhật...

Tin Thanh Dat JSC. All rights reserved!